آشنایی با شرکت های مهندسی مدیریت طرح و ساخت صنعتی


آشنایی با شرکت های مهندسی مدیریت طرح و ساخت صنعتی

بسیاری از کارفرمایان و سرمایه گذاران بخش های خصوصی و دولتی، به دنبال شرکت های مهندسی طرح و ساخت صنعتی هستند

 • تا با انجام مراحل طراحی
 • تامین تجهیزات و ساخت

علاوه بر کاهش هزینه های طراحی و اجرای پروژه، بهترین عملکرد را در کوتاه ترین زمان ممکن داشته باشند.

تعریف روش مدیریت طرح و ساخت صنعتی یا EPC

یک روش اجرای قراردادهای عمرانی که در سال های اخیر بسیار مرسوم بوده است، روش طرح و ساخت صنعتی می باشد.

در این روش خاص، کلیه فعالیت ها که در راستای اجرای پروژه، از جمله مرحله مهندسی و طراحی طرح، تامین و خرید تجهیزات و مصالح مورد نیاز و تکمیل نهایی پروژه به یک پیمانکار واگذار می شود.

چگونه مدیریت طرح و ساخت صنعتی موجب کاهش هزینه های اجرایی می شود؟

 در این روش، در مرحله طراحی، پیمانکار اجرایی نیز حضور داشته و گاه با توجه به تجربه و دانش مهندسین مشاور و اجرایی خود، نسبت به اجرایی بودن یا نبودن طرح های در حال طراحی اظهار نظر می نماید.

گاه خود این امر موجب می شود تا ایده های نو و بهتری در راستای اجرای بهتر پروژه و کاهش هزینه ها ارائه شود.

وجود شرکت های مهندسی طرح و ساخت صنعتی امنیت خاطری نیز برای کارفرما به دنبال دارد چرا که کارفرما مسئولیت های

 • طراحی
 • تجهیز کارگاه 
 • ساخت

را به شرکت مهندسی سپرده و خود در نهایت پس از اتمام بازه زمانی مشخص شده در قرارداد، به اصطلاح با چرخاندن کلید، بهره برداری از پروژه را شروع خواهد کرد.

یکی از بخش های خیلی مهم در روش طرح و ساخت صنعتی یا همان روش EPC تامین تجهیزات و مصالح مورد نیاز پروژه می باشد.

به طور مثال در پروژه های شرکت نفت که خرید و تامین تجهیزات و دستگاه های تخصصی بسیار حائز اهمیت می باشد، به روش طرح و ساخت صنعتی اجرا می شود.

مزایای استفاده از روش طرح و ساخت

 • کارفرما فقط با یک شرکت به عنوان شرکت پیمانکار سر و کار دارد.
 • کارفرما به دلیل اینکه کل کار را به یک شرکت پیمانکار، واگذار کرده است، در مشکلات کار دخیل نمی باشد.
 • افزایش سرعت انجام کار و اجرای پروژه
 • واگذاری مسئولیت هرگونه عیب و نقصی در کار، به عهده پیمانکار می باشد.
 • به جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه، خرید تجهیزات قبل از شروع اجرای پروژه می تواند انجام بگیرد.

معایب استفاده از روش طرح و ساخت

 • به دلیل واگذاری پروژه به پیمانکار، اختیارات کارفرما در این روش بسیار کم می باشد.
 • به جهت کاهش هزینه های طراحی و اجرای پروژه، در انتخاب پیمانکار باید نهایت دقت را انجام داد.
 • به دلیل واگذاری کل پروژه به پیمانکار، پیمانکار تمایل دارد از روش ها و نیروهایی برای اجرای پروژه استفاده کند که کمترین هزینه را داشته باشد، این امر ممکن است باعث کاهش کیفیت پروژه شود.
 • پیمانکار با توجه به منافع و منابع موجود خود، نقشه های اجرایی را تهیه می کند.

همکارمهندس، معرفی کننده شرکت های مهندسی طرح و ساخت عضو سایت و فعال در این زمینه به پیمانکاران و کارفرمایان و نیز افراد حقیقی که قصد سرمایه گذاری در بخش صنعتی را دارند، می باشد.

مهندسی عمران

نویسنده : مهندس آرمین کارمند تاریخ انتشار :1398/8/12
دانلود فایل : فایلی جهت دانلود وجود ندارد