تجهیزات شبکه و کامپیوتر


تجهیزات شبکه و کامپیوتر

با پیشرفت علم و تکنولوژی تقاضا برای استفاده از تجهیزات شبکه و کامپیوتر که همگی در راستای ارتباطات می باشد،افزایش یافته است.

طبیعی است که براساس تقاضای زیاد ، رقابت و تلاش بین شرکت های تولید کننده این تجهیزات بیشتر شود.

ایجاد فضای رقابتی بین شرکت های تولید کننده تجهیزات شبکه و کامپیوتر
دراین بین مشتریان و مصرف کنندگان تجهیزات کامپیوتر باید فضایی برای مشاهده و مقایسه تجهیزات تولیدی برندها و شرکت های مختلف داشته باشند.

نقش همکار مهندس در کاهش قیمت
فعالیت تعداد بیشتری از شرکت ها و درج محصولات بیشتری، فضای رقابتی سالم بین شرکت ها ایجاد خواهد کرد که در نهایت به نفع مصرف کننده و تولید کننده می باشد.

نقش همکار مهندس در رونق کسب و کار
تلاش ما بر این بوده است که بافراهم سازی بستری مناسب جهت رقابت سالم بین شرکت های تولید کننده و عرضه محصولات این شرکت ها ،فرصتی نوین به مصرف کنندگان و تولید کنندگان این محصولات ارائه نماید .

مناقصات برگزارشده در زمینه تامین تجهیزات
همکار مهندس،شما را از مناقصات برگزار شده در زمینه تخصصی فعالیت شرکت خود یعنی تامین تجهیزات مورد نیاز بخش های خصوصی و دولتی مطلع نموده و تحولی نو در بازاریابی محصولات شما ایجاد خواهد نمود.

مهندسی کامپیوتر

نویسنده : مهندس مریم گوهرزاد تاریخ انتشار :1398/8/8
دانلود فایل : فایلی جهت دانلود وجود ندارد