ماشین آلات و تجهیزات


ماشین آلات و تجهیزات

شرکت های تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات می توانند در همکار مهندس ثبت نام کرده و دامنه فعالیت های خود را گسترش دهند.

مشخصات انواع ماشین آلات خود چه در زمینه ماشین آلات صنعتی و چه در زمینه ماشین آلات کشاورزی را در این سایت درج کنند.

همکاری شرکت های تولید کننده تجهیزات و ماشین آلات با سایر شرکت ها

این گونه شرکت ها می توانند به عنوان تامین کننده با شرکت هایی که برای اجرای پروژه های خود نیاز به این ماشین آلات و ادوات دارند همکاری داشته باشند .

نقش همکار مهندس در رابطه با کاهش هزینه های اجرایی قرارداد

بسیاری از شرکت ها در راستای اجرای قراردادهای عمرانی ،صنعتی ،راه و ساختمان و معدنی نیاز به ماشین آلاتی دارند که در بعضی مواقع:

  • خرید  تجهیزات
  • همکاری با شرکت های دیگر به عنوان پیمانکار دست دوم و تامین کننده ماشین آلات

در کاهش هزینه های اجرایی پروژه و قرارداد می تواند مثمر ثمر باشد.

در راستای تسهیل این شرایط، همکار مهندس می تواند در کنار شرکت های پیمانکار و نیز شرکت های تولید کننده این نوع تجهیزات باشد.

از جمله می توان به ایجاد ارتباط سریع بین تولید کننده و مصرف کنندگان اشاره کرد.

حمایت از شرکت های تولیدکننده

معتقدیم کمک به فعالیت شرکت های تولیدی کمک به اشتغال زایی ، کاهش واردات و در نهایت رسیدن به خودکفایی می باشد.

 

مهندسی مکانیک

نویسنده : مهندس آرمین کارمند تاریخ انتشار :1398/8/8
دانلود فایل : فایلی جهت دانلود وجود ندارد